Lidmaatschap


Voordelen 

  • Leden van een Antwerpse diamantbeurs verbinden zich ertoe om zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan een aantal federatieve en internationale reglementen, alsook aan een Code of Conduct. Dit engagement door lidmaatschap verschaft leden een label van kwaliteit, authenticiteit en vertrouwen.
  • Als lid treedt men toe tot een gemeenschap van vakgenoten, een ideale manier om een netwerk uit te bouwen binnen de sector, zowel lokaal als internationaal.
  • Leden hebben de mogelijkheid hun handelsactiviteiten uit te voeren in het beveiligde gebouw van de Diamantclub van Antwerpen.
  • De Diamantclub verstrekt een brede waaier van diensten aan haar leden, zoals de terbeschikkingstelling van computers in haar beurslokaal, gebruik van M-screen, Sherlock Holmestoestel, video & foto service voor diamant, kleurstenen en juwelen, postdienst, verhuur van kantoren en safes, enz.
  • Leden krijgen toegang tot de handelslokalen van alle diamantbeurzen wereldwijd die aangesloten zijn bij de World Federation of Diamond Bourses.
  • Wanneer zich handelsgeschillen voordoen onder leden, kunnen zij beroep doen op de bemiddeling van weekcommissarissen (leden van de Raad van Bestuur die volgens wekelijkse beurtrol gemandateerd zijn deze rol op zich te nemen). Indien geen verzoening/oplossing mogelijk blijkt, kan een arbitrageprocedure worden opgestart in de federatieve “Arbitrale- en Verzoeningsraad”, een officieel erkend Belgisch rechtssysteem binnen de diamantsector.

Voorwaarden

  • Kandidaten verklaren zich akkoord met de onderwerping aan en naleving van alle in voege zijnde reglementen en met de Code of Conduct.
  • Kandidaten hebben reeds minimum twee jaar ervaring in de diamantsector en moeten worden aanbevolen door twee bestaande leden die reeds meer dan twee jaar als lid zijn aangesloten. Deze worden geacht goed op de hoogte te zijn van de morele en financiële reputatie van de voorgestelde kandidaat.

Voor verdere info en aanvraagprocedure: contacteer Lieve Winderickx (tel: 03-220.93.03 of mail: lieve.winderickx@dcva.be)