Raad van Bestuur


De Diamantclub van Antwerpen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 14 leden-vennoten, die gekozen worden uit/door de leden-vennoten, en dit voor een vier jaar durend mandaat. Om de twee jaar is de helft van de Raad van Bestuur beurtelings ontslagnemend en herkiesbaar.  

Naast hun eigen beroepsactiviteit als diamantair, zetten de leden van de Raad van Bestuur zich in om de vennootschap als “voorzichtig en redelijk persoon” te beheren, haar leden bij te staan als “weekcommissarissen” (bemiddelaars) bij onderlinge handelsgeschillen en op te treden als afgevaardigden in diverse nationale en internationale diamantorganisaties. 

Binnen de Raad van Bestuur zijn verschillende comités werkzaam die zich elk toeleggen op een aantal specifieke domeinen met betrekking tot het bestuur van de Diamantclub. Belangrijke beslissingen worden niettemin steeds door de Raad van Bestuur genomen. 

De huidige Raad van Bestuur is samengesteld als volgt: 

Voorzitter Thierry POLAKIEWICZ
Ondervoorzitter Philippe BARSAMIAN
Afg. Bestuurders Philip HOYMANS
Michaël SUCHOWOLSKI
Bestuurders

Daniel FRAENKEL
Emmanuel FRISCH
Willy HENNEUSE
Samir MEHTA
Alkesh MODI
Muriel ROTTI
Bülent SEBER
Mukesh SHAH
Rony UNTERMAN
Rahul ZAVERI