Geschiedenis

Reeds eeuwenlang staat Antwerpen bekend als wereldcentrum van diamant. Haar internationale haven speelde hierbij bij aanvang een aanzienlijke rol, maar het is het vakmanschap van de in Antwerpen - en bij uitbreiding in Vlaanderen - gevestigde diamanthandelaars, -fabrikanten, -klievers en -slijpers, dat ervoor heeft gezorgd dat onze stad na meer dan 500 jaar nog steeds een zeer belangrijke plaats bekleedt in de internationale diamantindustrie.

Ook de Diamantclub van Antwerpen heeft hieraan, samen met haar zusterorganisaties, op een ontegensprekelijke wijze toe bijgedragen in haar hoedanigheid van handelsbeurs voor diamant.

Missie

De Diamantclub van Antwerpen wil een ontmoetingsplaats creëren voor diamanthandelaars, -makelaars en -fabrikanten door het uitbaten van een beurslokaal en het verhuren van kantoren.